Telemonitoring urządzeń wszczepialnych stanowi jedno z kluczowych rozwiązań telemedycznych, które umożliwia sprawowanie efektywnej opieki zdrowotnej nad pacjentami z urządzeniami wszczepialnymi. Z uwagi na zasadność, możliwość oraz potrzebę zwiększenia udziału TMUW w systemie opieki zdrowotnej, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza we współpracy z przedstawicielami środowiska medycznego opracowała raport specjalistyczny, w którym przedstawione zostały poszczególne aspekty wykorzystania telemonitoringu urządzeń wszczepialnych w systemie opieki zdrowotnej. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie odebrana jako cenny głos w ramach dalszych prac nad rozwojem telemedycyny w kardiologii.


Zapraszamy do lektury!

RAPORT

Wykorzystanie telemonitoringu urządzeń wszczepialnych w celu
poprawy opieki nad pacjentami kardiologicznymi.
Stan obecny i proponowane zmiany.

INNE MATERIAŁY
PATRONI PUBLIKACJI
Rzecznik Praw Pacjenta
Konsultant krajowy
Sekcja Rytmu Serca
Sekcja PTK
Komisja Informatyki
Porozumienie organizacji
ECO
PSOzNS
Marfan Polska
ICD
Metalowe Serca
Przeszczepione Serca
Stowarzyszenie Transplantacji
New Heart
SONS
Serce Anielki
Serce Dziecka
PARTNERZY PUBLIKACJI
Abbott
Biotronik
Boston Scientific
Medtronic
O FUNDACJI

Telemedyczna Grupa Robocza to organizacja pozarządowa zrzeszającą świadczeniodawców,
producentów wyrobów medycznych, dostawców usług IT oraz ekspertów z zakresu prawa i medycyny.
Od 2015 r. prowadzi działania na wielu płaszczyznach na rzecz rozwoju telemedycyny w Polsce.
Jednym z jej celów statutowych jest edukacja i popularyzacja telemedycyny.

CZŁONKOWIE TGR
Abbott
Alab
Chiesi
Comarch
Diabdis
Diabetica
Diagnosis
DZP
drEryk
GPI
Heart Team
Home Doctor
LuxMed
MedApp
Medicalgorythmics
Medicover
Medtronic
PZU Zdrowie
Roche
Takes care
Telemedico
Teva